'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Добри практики

Намаляване на отпадъците от наземни източници

Такса за найлонови торбички (pdf, 182 KB)

Управление на отпадъците от риболова

Идентифициране на риболовните съоръжения (pdf, 173 KB)

Подобряване на пристанищната инфраструктура

Управление на отпадъците в пристанищата (pdf, 177 KB)