'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Новини архив

Първа национална среща

National Meeting

След обсъждане на резултатите от онлайн консултациите и допълнителния подбор със съдействието на заинтересованите страни, българските партньори по проекта Институтът по океанология към БАН и Черноморска мрежа на неправителствените организации, проведоха на 19 февруари 2020 г. във Варна Първа национална среща за обучение и планиране по МЕЛТЕМИ със съдействието на гостуващи експерти от НПО Маре Нострум, Констанца, Румъния. Бяха класирани по ефективност различни мерки за намаляване на морските отпадъци, като получилите най-голям брой гласове от участниците бяха набелязани за включване в Предложението за национален план за действие по проекта.

Допълнителен подбор

Работата на експертния екип продължи с по-нататъшен диалог с представители на заинтересованите страни, онлайн и персонално. Той беше насочен към подбор , за насочване на участниците и разработване на мерки, подходящи за Националните курсове за обучение и планиране в България. Дискусията беше насочена към ясно идентифициране на принципите за управление на отпадъците, стоящи зад мерките, както и към тяхната целесъобразност за местните условия в конкретния район на двата плажа и на българското крайбрежие като цяло. Дискусията започна с кратък списък от мерки, базирани на въпросника, с ясна идентификация на принципите за управление на отпадъците зад тях. Експертният екип насърчи заинтересованите страни да разработят допълнително мерките, добавяйки конкретни подробности и аспекти, и така получи „дълъг“ списък от мерки за допълнителен анализ и оценка по отношение на ефективността им.

Данни от проучване

Следващата стъпка от планирането бе по-нататъшното разработване на мерките срещу морските отпадъци с включване на резултатите от изследването със специалния уеб-базиран въпросник за заинтересованите страни. Участвалите 51 респонденти от България отново дадоха оценка на ефективността на съществуващите мерки и мерките, считани за ефективни, ако бъдат въведени в бъдеще. Съществуващите мерки бяха класирани по ефективност така: такса за найлонови торби, инсталиране на улични решетки върху канализацията, за да се улавят възможно най-много твърди отпадъци и да се гарантира, че те редовно се почистват, задължително почистване на плажовете след събития (спортни дейности, музикални фестивали и др.) и закриване/ премахване на несъответстващи депа и сметища. Мерките, оценени като ефективни, ако се прилагат в бъдеще, са: пасивен „риболов“ на отпадъци, премахване на микропластмасите в продукти, въвеждане на схеми за възстановяване на депозити и рециклиране „в движение“. Наред с добре познатите средства, участниците показаха интерес и към нови непознати в практиката мерки.

Обсъждането на мерки

Продължава подборът и обсъждането на мерки по проекта МЕЛТЕМИ, свързани с изготвянето на Предложение за национален план за действие (ПНПД) за морските отпадъци. Ситуацията в България съдейства за насочване на обсъждането към мерки за предотвратяване образуването на отпадъците при източника им и за предпазване от изхвърляне на отпадъци в морето и на сушата, основните силни страни на действащата правна и политическа уредба за управление на водите и отпадъците в страната. Превенцията може да бъде подкрепена от нарастващата информираност на обществото за вредите от замърсяването с морски отпадъци и подкрепящите я обществени нагласи, адаптирани към специфичните местни условия в района на проекта. Те са свързани с прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и по-спуциално РДМС и законодателството за управление на отпадъците.

Онлайн консултация

През януари 2020 г. продължи започналата онлайн консултация със заинтересуваните страни по проекта МЕЛТЕМИ за ефективността на обсъжданите инструменти и мерки за намаляването на морските отпадъци по българското крайбрежие. За ефективно решаване на проблема с морските отпадъци, проектът МЕЛТЕМИ ангажира местните заинтересувани страни в района на плажовете на Шкорпиловци и Камчийски пясъци, общините Долни чифлик и Варна, експерти от МОСВ, БДЧР, ИАРА, морски агенции, активни граждани и др. Структурираните дискусии за бъдещия национален план за действие по проекта идентифицираха списък от мерки, допълнително разработен чрез онлайн консултацията чрез въпросник на български език.

Начало на планирането

Националният семинар на заинтересуваните страни (НСЗС) по МЕЛТЕМИ, проведен преди време във Варна, постави началото на планирането на национално ниво по проекта. Семинарът се фокусира върху няколко добре познати инструмента и най-добри практики за намаляване на морските отпадъци – съществуващи и предстоящи за прилагане в бъдеще. Класирането по ефективност на съществуващите инструменти в България постави на първо място продуктовата такса за найлонови торби за еднократна употреба, инструмент за превенция на замърсяването. На следващите места бяха повишаване на осведомеността на граждани, студенти и местни икономически оператори, почистване на плажовете след събития и редовни почиствания на плажовете. Класирането на инструментите за бъдещо приложение включваше: кампании за мониторинг и отчитане на плажни отпадъци, подкрепа за пасивния „риболов“ за връщане на брега на пасивно уловени отпадъци при нормални риболовни дейности, поетапно премахване на пластмасови изделия за еднократна употреба (по-конкретно пластмасови торбички за еднократна употреба от определени области). Последните инструменти бяха набелязани като ефективни, ако бъдат внедрени, а съществуващите инструменти бяха допълнително анализирани и сравнявани от партньорските екипи.

Сини училища

Проектът "Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци" – МЕЛТЕМИ, развива образователни дейности по мониторинг на морските отпадъци по плажа сред младежи от средния курс в четири държави. Българските ученици от училищата "П.Р. Славейков" и "Пейо Яворов" от Варна в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са обучени да използват приложението за смартфони Marine LitterWatch и да отчитат данните за замърсяването на плажа с твърди отпадъци и тенденциите в процеса на натрупването им. Те са българските участници в мрежата МЕЛТЕМИ@Училище, която допълват учебни заведения от Гърция, Кипър и Албания. Инициативата са разширява под наименованието Сини училища в рамките на Европейския съюз, тъй като много ученици и младежи от различни страни се обучават в мониторинг на отпадъци по плажа и в планиране на екологични мерки за подобряване състоянието на морето и крайбрежието. Проектът включва и други образователни дейности.

Срещи в информационния център

Info Centre

На 19 декември 2019 г. в информационния център по проекта МЕЛТЕМИ се проведе среща с медии и експерти за представяне на дейности и продукти за изследвания и постижения на участниците в него. Екипът разказа за използването на подводен апарат с дистанционно управление (ROV) за оценка на твърдите отпадъци на морското дъно и показа снимки и кадри от демонстрацията му. Две морски заглавия допълниха програмата на срещата и усилията за разширяването на морските знания и грамотност на местната общественост. "Златното руно. Пътуване по следите на Язон" e уникален разказ на известен финландски пътешественик, който e първият мореплавател, посетил България след Втората световна война със собствена яхта. За всички любители на морето, пътуванията и историята тази книга е приключение, описано от майстор-разказвач. За младите читатели е книгата "Кучешко време в Черно море", занимателно повествование за читатели с богата фантазия, които ценят приключенията и хумора. На участниците бяха предложени информационни материали от проекта. Проектът МЕЛТЕМИ, подкрепен от ЕФР по програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014 – 2020" работи за решаване на проблема с морските отпадъци и за развитието на морските знания и грамотност на широката общественост.

Месец на мониторинга на морските отпадъци

Програмата за гражданска наука и мониторинг на отпадъци по плажа Marine LitterWatch на Европейската агенция по околната среда в Копенхаген отчете резултатите от поредната акция след края на туристическото лято на 2019 г. от средата на септември до средата на октомври. Това е сравнително нова инициатива, осъществявана в тясно сътрудничество с университета на Орхус, Университета Роскилде, Черноморска мрежа на неправителствени организации, "Кийп Суидън тайди", ХЕЛМЕПА, МАРНОБА, Легамбиенте, Португалската асоциация за морски отпадъци, Средиземноморския информационен офис за образование, култура и околна среда, Марин консървейшън съсайъти, Маре Нострум, ЕМБЛАС+, Пластик чейндж, Сърфрайдър Европа и др. мрежи, проекти и НПО. През последните шест години, участниците са събрали и отчели по видове повече от 1 милион броя твърди отпадъци от плажа в рамките на 2340 проучвания, като са ги регистрирали в базата данни на MLW на агенцията. 80% от отпадъците са от пластмаса. Петте най-разпространени замърсители са фасове, парчета пластмаси, пластмасови чаши и капачки, парчета полистирол и фрагменти от стъкло или керамика. Мярката се определя като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС. Тя се нуждае от популяризиране и развитие в черноморските държави.

Финал на състезание

Artwork

На 9 ноември 2019 г. се проведе заключителното събитие от серията Синьо кафе, поредица от срещи на учени, експерти и заинтересувани граждани от Варна, на което беше отчетено състезанието за творчество и съчинения между ученици от средните училища "П.Р. Славейков" и "Пейо Яворов". Представена беше изложба от разнообразни творби, свързани с темата за морските отпадъци и опазването на морската среда от замърсяване с твърди отпадъци, най-проблемни от които са пластмасите. След участието на младежите в мониторинг на двата изследвани плажа през октомври, учени и експерти обобщиха резултатите и обсъдиха с младежите възможните начини за намаляване на замърсяването по плажовете и ролята на различните заинтересувани участници в процеса. Грамоти, отличия и материални награди зарадваха участниците.

Демонстрация с подводен апарат

ROV

Български участници в проекта МЕЛТЕМИ присъстваха на демонстрация на използване на ROV за оценка на твърдите отпадъци на морското дъно в залива на Лити, на югозападното крайбрежие на остров Хиос, Гърция. Апаратът е снабден с кабел за дистанционно управление и връзка с компютърната конфигурация за мониторинг, подводна камера с висока разделителна способност за визуално преброяване на морските отпадъци на дъното, система за прецизно позициониране и програма за запис и обработка на информацията от камерата.

Мониторинг на плажа в Лити

Chios monitoring

Младежи от средните училища на Хиос, централен град на едноименния гръцки остров, участваха през октомври 2019 г. в демонстрационен модул на международния проект МЕЛТЕМИ, с участие на представители на българските партньори по проекта, Черноморска мрежа на НПО и Институт по океанология. Подобно на българските си връстници младежите събираха и разделяха по категории твърдите отпадъци от плажа на Лити, място за активен туризъм през летния сезон. Беше демонстрирано и преброяване на отпадъци чрез облитане с дрон, свързан със система с GPS и камера за изготвяне на фотомозайка на набелязания терен и автоматичното отчитане на находките. Университетът в Патра и Гръцкият център за морски изследвания в Атина са партньорите, които подкрепят образователните дейности на младежите. Опазването на морето и природата е важен приоритет за населението на острова. Изследването на морските отпадъци се допълва от разнообразни образователни дейности за околна среда за ученици от средния курс.

Втора година кампания "За чист бряг и живо море"

Международният ден на Черно море 31 октомври отбелязва втората година на кампанията за почистване на плажовете по българското Черноморие "За чист бряг и живо море" на Черноморска мрежа на НПО. Тя подкрепя осъществяването на целите и задачите на проекта МЕЛТЕМИ и транснационалните усилия и планове за намаляването на морските отпадъци. Почистването на плажовете на тази дата от екологичния календар, като форма за информиране на обществеността за проблемите на морето и околната среда, датира от двадесет и три години. Новото ѝ значение става още по-ясно в рамките на световните и регионални инициативи за намаляване на отпадъците и особено на пластмасите в морето. Кампанията "За чист бряг и живо море" приканва всички любители на плажа и къмпингуването, туристи, природолюбители и ангажирани граждани да не оставят никакви отпадъци по плажа и да поддържат чистотата по крайбрежието, независимо дали става дума за охраняеми или диви плажове.

Видеорепортаж за МЕЛТЕМИ

Младата българска студентка по комуникации Антония Илиева, живееща и работеща във Виена, се свърза с екипа на проекта МЕЛТЕМИ, посети двата изследвани плажа и се запозна с методиката на мониторинг за отпадъци. Заедно с представители на Черноморска мрежа на НПО тя посети и училище "Йордан Йовков" от Каварна, където ръководителките на екоклуба Антония Ангелова и Стефка Калинкова имат много опит и големи постижения в различни дейности по опазване на морската среда и крайбрежието. Училището и местната общинска администрация проведоха мониторинг на плажа при Болата на 9 юли 2019 г. Антония Илиева се интересува от регионалните аспекти на проекта МЕЛТЕМИ и подготви кратък видеорепортаж за него. Пожелаваме ѝ успех в бъдещата ѝ кариера и участие в различни медийни и обществени прояви.

Преди туристическия сезон

През пролетта на 2019 г. бяха проведени поредните две експедиции за мониторинг на чистотата на два плажа южно от Варна от ученици и преподаватели от училищата "П.Р. Славейков" и "Пейо Яворов" в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН. Младежите продължиха наблюденията си върху състоянието на крайбрежието и динамиката на замърсяването му с твърди отпадъци. Това е проблем, с който те се запознават от една година в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания. Проектът цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци. По проекта МЕЛТЕМИ се извършва базисна оценка на отпадъците в две конкретни крайбрежни зони – плажа на Шкорпиловци и този на Камчийски пясъци. "Колко много фасове намираме", споделиха младежите, които изследваха плажа в Шкорпиловци. При сравняване на резултатите от мониторинга преди и след активния туристически сезон, данните показаха, че дейности като туризма оказват сериозен натиск върху околната среда. Очевидна става разликата между туристическия плаж с доста пластмасови отпадъци и цигарени фасове, и този в защитената територия, където замърсяването е незначително. Мониторингът попълва базата от данни за плажовете по черноморското крайбрежие на Европейската агенция за околна среда. Информацията се подава на сайта на проекта за гражданска наука Marine LitterWatch, който носи името на известното приложение за смартфон с изображение.

Възпитание в интерес към науката

Всяка дата от екологичния календар, като днешния Световен ден на водата, е повод за ангажиране на обществеността с проблемите на околната среда и отправяне на ясни послания към политици и представители на всички власти. Основно училище "Йордан Йовков" от Каварна и неговият екологичен клуб, ръководен от преподавателките Антония Ангелова и Стефка Калинкова, от много години привлича младежите с интересни научни занимания и дейности, свързани с проблемите на околната среда и Черно море. Радост за всички сътрудници и партньори на клуба е голямото регионално отличие, Черноморски медал за заслуги 2018 г., присъден на училището от Черноморската комисия по повод Международния ден на Черно море. Науката и знанията са интересни за децата от клуба, а дейности като мониторинг на водите и на твърдите отпадъци по крайбрежието са им добре известни от практически занимания, свързани с гражданската наука и екологичното образование.

Синьо кафе за ангажирани граждани

Какво е Синьо кафе и как тази интересна инициатива на проекта МЕЛТЕМИ събира заедно учените и ангажираните с опазването на морето и крайбрежието младежи и общественици? Синьо кафе са срещите, организирани от учени и НПО за информиране и ангажиране на варненската общественост с проблема за морските отпадъци.

В рамките на проекта са предвидени три такива срещи, на които се обсъждат научни постижения и изследвания за състоянието на морето и твърдите отпадъци в морската среда и по плажовете. Това са именно морските отпадъци, преобладаващата част от които са пластмасите, сериозен екологичен трансграничен проблем за всички морета и океани. Учени и експерти обмислят стратегии и политики за намаляване и елиминиране на морските отпадъци.

Младежите участват в състезание и влагат творчество и въображение в изработването на произведения на изкуството от пластмасови отпадъци, събрани по време на акциите за мониторинг на два плажа южно от Варна. Награди за победителите на финала на творческото състезание.

Проектът МЕЛТЕМИ

Проектът "Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци" - МЕЛТЕМИ, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014 – 2020" се осъществява от Черноморска мрежа на неправителствените организации в партньорство с други институции от четири държави – Албания, България, Гърция и Кипър. Вторият български партньор по проекта е Институтът по океанология при БАН. Какво представляват морските отпадъци и как да се справи човечеството с този неочакван глобален проблем?

Какво да правим с трупащите се във всички морета и океани пластмасови отпадъци – продукт на активната човешка дейност и неимоверно широкото им производство и използване във всички сфери на живота. Тези проблеми поставя проектът МЕЛТЕМИ, а учени от ИО – БАН, експерти от НПО и ангажирани граждани търсят заедно верните пътища към нови политики и решения с участието на различни сектори и държавни институции. Проектът МЕЛТЕМИ разглежда транснационалното законодателство и подбира най-добри и приложими практики и решения за намаляване на морските отпадъци от цял свят.