'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Новини

Грижа за плаж

Adopt a beach

Подготовката за Международния ден на Черно море 31 октомври ангажира за пореден път много доброволци и сътрудници на ТД „Родни Балкани“ и Черноморска мрежа на НПО в почистване на плажа при хижа Черноморец на Варненското крайбрежие. В духа на обсъжданите национални мерки и инструменти за успешно решаване на проблема с морските отпадъци, част от проекта МЕЛТЕМИ, през тази година ще бъдат отчетени видовете и количествата на отпадъците по плажа. Експертите на проекта извършиха много работа по обучението на заинтересованите страни как да планират поетапно дейностите, които биха ги довели до осъществяването на мерките и да подкрепят постигането на целите на плана за действие по проекта.

„Риболов“ на отпадъци

Представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Варна, взеха активно участие в обсъждането на националните мерки и инструменти за намаляване на морските отпадъци, част от проекта МЕЛТЕМИ, в който от българска страна участват ИО – БАН и Черноморска мрежа на НПО. Мярката пасивен „риболов“ на отпадъци беше подкрепена от всички държави. Тя предвижда създаване на предпоставки за рибарите, които да им позволят да връщат и предават на брега всички отпадъци, улавяни пасивно в мрежите им при нормалните риболовни дейности.

Среща в Атина

Final meeting, Athens

Финалът на проекта МЕЛТЕМИ, посветен на изготвянето на Предложение за Транснационален план за действие (ПТПД) за морските отпадъци, с интегриране на мерки подбрани от националните партньори и заинтересувани страни, се състоя в Атина на 3 – 4 август 2020 г. Представена беше работата на участниците в планирането от Гърция, Кипър, България и Албания, както и мерките за намаляване на морските отпадъци, еднакво приложими за басейните на Средиземно и Черно море. Българските национални мерки и инструменти бяха успешно представени от представители на две крайбрежни общини – Долни чифлик, на чиято територия са разположени двата плажа където се извършваше мониторинг по МЕЛТЕМИ, и Варна – която има сериозни отговорности по отношение опазване чистотата на крайбрежието в североизточния регион. Инж. Мирослава Йорданова-Кателиева от община Долни чифлик, и инспекторите от община Варна Екатерина Стоянова и Максим Ников представиха мерките, избрани от администрациите в България и участваха в обмена на полезни идеи с партньори от гръцките острови Хиос и Сирос.

Преди новия туристически сезон

Въпреки пандемията предстоящият туристически сезон е обект на загриженост в средите на администрацията, научната общност и неправителствените организации във връзка с чистотата на плажовете и морето. Институтът по океанология към БАН и Черноморска мрежа на неправителствените организации, които работят съвместно с още шест институции от четири държави по проект МЕЛТЕМИ, програма Интеррег „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, ориентиран към мерки, които биха подпомогнали намаляването на морските отпадъци. След оценка и изследвания по проекта като особено полезни и ефективни мерки бяха определени кампаниите „грижа за плаж“ с акции по мониторинг и почистване на неотдадени на концесия и неохраняеми плажове; схеми за предотвратяване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба (особено в барове и ресторанти на плажа), както и осигуряване на адекватен брой големи контейнери за отпадъци, както и честото им и редовно изпразване.

БЪЛГАРИЯ 2030

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и свързаните с него усилия за намаляване на морските отпадъци и планиране на подходящи дейности на национално и трансгранично ниво постави основата на участието на Сдружение Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология – БАН общественото обсъждане на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Предложението на двамата български участници в проекта е по Приоритет 9 „Местно развитие“, който има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based approach”, в основата на който стои териториалната единица (локацията, мястото, районът) със своите специфични дадености и потребности. Наред с дейности по мониторинг и ангажиране на обществеността, проектът предвижда включването на местни власти и местни общности, които съвместно с вземащите решения обсъждат и приемат решения за подходящи добри практики и подходи за развитието на местния капацитет за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци. Тези обсъждания са изведени до разработването на Предложение за национален план за действие за морските отпадъци, иновативен инструмент за открояване предпочитанията и изискванията на местните участници от всяка държава.

Разработване на мерките

Design of Measures

Като логически завършек на обучението и планирането по проекта МЕЛТЕМИ на 12 март 2020 г. участниците в третата среща разгледаха в подробности всяка от избраните шест мерки: грижа за плаж, кампании за системно полагане на грижи за избран неохраняем плаж с мониторинг на данни за отпадъци, почистване и кампании за ангажиране на обществеността; подкрепа за схеми за предотвратяване използването на продукти за еднократна употреба, особено на пластмасови артикули, в крайбрежни заведения, барове и ресторанти на плажа; подкрепа за пасивния „риболов“ на отпадъци, доставяне на повече контейнери за отпадъци на плажа, въвеждане на схеми за възстановяване на депозити за амбалаж и кампании за промени в потребителските навици и поведението на обществото.

Подбор на мерки

Selection of measures

Работата с националните представители на заинтересованите страни продължи на 28 февруари 2020 г. в комплекс Хоризонт във Варна с Втора национална среща за обучение и планиране. Тя избра шест най-популярни мерки, които получиха най-много гласове и подкрепа от участниците. Представителите на местните общини изразиха увереност, че набелязаните мерки са подходящи за приложение не само по цялото българско крайбрежие, но и в партньорските пилотни райони в Егейско и Адриатическо море.

Новини архив →