'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Презентации

Представяне на проекта (pdf, 134 KB)
Мониторинг на плажове южно от Варна (pdf, 332 KB)
Факт или мит? — Състезателна игра за Черно море и опазването на живота в него и по крайбрежието (pdf, 1.5 MB)