'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Инструменти

Инструментът за адаптивна морска политика е разработен, за да подпомогне различни категории заинтересовани страни – политици, мениджъри, учени и др. – в усилията им да се справят с проблема с морските отпадъци. Той е насочен към политици и експерти, които разработват и прилагат политики за морската среда. Сред тях са широк кръг от вземащи решения включително представители на местните и националните власти и регионалните структури.

Целта е да се организират и представят по подходящ начин наличните научни знания и информационни ресурси в удобен за потребителите формат, за да се подпомогне процесът на вземане на решения, като по този начин се спестят време и усилия.

Инструментът се състои от три основни части: насоки за прилагане на петстепенен цикъл за разработване на морски политики, ресурси по темата и примери за добри практики.